Обука „Мониторинг на јавни политики”

Југоисток Плус учествуваше на обуката „Мониторинг на јавни политики” која  денес се одржа во Богданци во рамки на проектот „Руралните општини и жителите взаемно го градат животот и довербата во локалните заедници” – партнерски проект на ПОЛИМАТ 13 и Рурална коалиција, регрантиран во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население”, финансиран од Европската Унија.