Обука: Застапување, лобирање, вмрежување и зајакнување на граѓанските организации

Југоисток Плус е на обука посветена на „Застапување, лобирање, вмрежување и зајакнување на граѓанските организации“ која се одржува од 25 до 27 Февруари во Аурора Ресорт во Берово.

Главниот фоус на оваа обука е дефинирање и појаснување на поимите и методите за застапување, лобирање и вмрежување со цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и потенцијалите на нејзините членови за поуспешно влијание врз политиките кои ги засегаат целите на организацијата и нивното работење.