Почетна

Нашата мисија е:

Развој на југоисточниот плански регион на Република Северна Македонија во сите сфери.

НОВОСТИ:

Трката со кајаци ги збратими Општина Дојран со Општина Свиштов

Претпладне, градоначалниците на град Дојран во Република Македонија и Свиштов во Република Бугарија си подадоа рака со договор за збратимување помеѓу двата града. Градоначалниците на Дојран, Анго Ангов и на…

Обука за проектен циклус за претставници на здруженија на граѓани, месните заедници, советите и општините Богданци и Кривогаштани

Се одржа обука за проектен циклус за претставници на здруженија на граѓани, месните заедници, советите и општините Богданци и Кривогаштани, како дел од активностите во проектот “Руралните општини и жителите…

Се основа ЈУГОИСТОК ПЛУС

Централниот Регистар на Република Македонија преку регистраторот Ненад Миноски, постапувајќи по пријавата за упис на основање на Здружение на граѓани ЈУГОИСТОК ПЛУС Богданци, со примена на член 21, 30, 39…

ПРОЕКТИ:

Sorry, no posts were found.